Hypertrofisch litteken: effectieve behandelingsstrategieën

Hypertrofische littekens zijn een veelvoorkomende huidaandoening die zich manifesteert als dikke, verhoogde littekens op de huid. Ze ontstaan gewoonlijk na een huidbeschadiging of letsel en zijn het resultaat van een overactief genezingsproces. In tegenstelling tot keloiden, blijven hypertrofische littekens beperkt tot de originele wondgrenzen. Ze kunnen rood, jeukend of zelfs pijnlijk zijn, en komen vaker voor bij jonge mensen en individuen met een donkere huid.

De behandeling van hypertrofische littekens is divers en hangt af van individuele kenmerken van het litteken, zoals de grootte, locatie en de symptomen die het veroorzaakt. Opties kunnen ablatieve laserbehandeling, chirurgische verwijdering of injecties met steroïden omvatten. Er is geen garantie op volledig herstel en littekens kunnen na verloop van tijd vanzelf minder zichtbaar worden. Psychologische steun kan ook van belang zijn, aangezien littekens emotionele en sociale effecten kunnen hebben.

Belangrijkste Punten

 • Hypertrofische littekens zijn verdikte, rode littekens die ontstaan na een huidbeschadiging.
 • Behandelingen variëren en zijn afhankelijk van individuele littekenkenmerken.
 • Het emotionele welzijn van patiënten is belangrijk bij het omgaan met littekens.

Definitie van Hypertrofische Littekens

Hypertrofische littekens zijn verdikte, verheven littekente die vaak ontstaan na een operatie, verwonding of brandwond. Ze worden gekenmerkt door een overschot aan collageen, wat resulteert in een verheven, rood en soms jeukende huidgebied. Het opvallende aan deze littekens is dat ze beperkt blijven tot het oorspronkelijke wondgebied. Dit is een belangrijk onderscheid met keloïde littekens, die verder groeien dan de oorspronkelijke wond.

De littekens zijn meestal roze tot rood van kleur en kunnen een jeukend of branderig gevoel veroorzaken. Ze kunnen in grootte variëren en in sommige gevallen pijnlijk aanvoelen. Hypertrofische littekens ontwikkelen zich meestal binnen enkele weken na de wondgenezing en kunnen zonder behandeling in omvang toenemen.

Behandelingen richten zich vaak op het verkleinen en verzachten van het litteken, al kunnen ze spontaan verminderen na een periode van één jaar of langer. Voorbeelden van behandelingen zijn siliconengel of -pleisters, corticosteroïd-injecties, of lasertherapie. Deze behandelingen helpen om de symptomen te verlichten en het uiterlijk van het litteken te verbeteren, hoewel ze zelden volledig verdwijnen.

Hypertrofische littekens kunnen een impact hebben op zowel het uiterlijk als het welzijn van een individu, maar door de juiste behandeling kunnen de littekens en bijbehorende klachten significant verminderen.

Oorzaken en Risicofactoren

Hypertrofische littekens ontstaan door een verstoring in het normale wondgenezingsproces, waarbij genetische predispositie en externe invloeden een aanmerkelijke rol kunnen spelen.

Genetische Predispositie

Sommige individuen hebben een verhoogde aanleg voor hypertrofische littekens als gevolg van hun genetische achtergrond. Deze aanleg kan ervoor zorgen dat hun huid na een verwonding meer collageen produceert dan normaal.

Wondgenezingsproces

Het wondgenezingsproces is complex en kan soms leiden tot de overmatige aanmaak van bindweefselcellen. Dit resulteert dan in een verheven litteken dat dikker en roder is dan gebruikelijk.

Externe Invloeden

Naast genetica zijn er externe factoren die het risico op hypertrofische littekens vergroten. De plaats van de verwonding op het lichaam, zoals de borst, heeft bijvoorbeeld de neiging om dikker te littekenen. Verder kunnen infecties en spanning op de wond tijdens de genezing bijdragen aan het ontstaan van hypertrofische littekens.

Behandelingsopties

Een hypertrofisch litteken kan oncomfortabel zijn, maar er zijn meerdere behandelingsopties beschikbaar die de symptomen kunnen verlichten en het uiterlijk van het litteken kunnen verbeteren.

Conservatieve Behandelingen

Conservatieve behandelingen bieden niet-invasieve opties om hypertrofische littekens te verzachten en ongemak te verminderen. Het regelmatig toepassen van siliconenpleisters of -gel kan bijvoorbeeld helpen om de littekenvorming te stabiliseren en het littekenweefsel zachter te maken. Andere topische behandelingen zoals vochtinbrengende crèmes kunnen verder de hydratatie en elasticiteit van het littekengebied ondersteunen.

Chirurgische Interventies

Chirurgische opties kunnen worden overwogen wanneer conservatieve methoden onvoldoende resultaat bieden. Een mogelijkheid is excisie van het litteken, gevolgd door het nauwkeurig sluiten van de wond, soms in combinatie met andere therapieën zoals corticosteroïde injecties om de kans op terugkeer van het hypertrofische litteken te verkleinen.

Alternatieve Therapieën

Naast de traditionele behandelingen zijn er alternatieve therapieën zoals laserbehandeling die de textuur van het littekenweefsel kan verbeteren door kleine gaatjes in het litteken te maken en energie onder de opperhuid te verspreiden. Ook behandelingen als cryotherapie, die het litteken bevriezen, kunnen de grootte en roodheid verminderen.

Preventie en Beheer

Bij de aanpak van hypertrofische littekens speelt preventie een cruciale rol en verdient beheer aandacht gedurende de langere termijn. Een effectieve strategie richt zich op het minimaliseren van de kans op littekenvorming direct na het trauma en het onderhouden van de huidconditie na genezing.

Directe Preventie

Direct na een huidletsel is het van belang om de wond goed te verzorgen om hypertrofische littekens te voorkomen. Dit omvat het schoon en vochtig houden van de wond, wat helpt bij het bevorderen van optimale genezing. De toepassing van drukverbanden en siliconengel of -pleisters kan de vorming van hypertrofische littekens verminderen. Deze methoden werken door het verminderen van de collageenproductie in het littekenweefsel.

Langetermijnbeheer

Nadat een wond genezen is en een litteken is gevormd, is langetermijnbeheer essentieel om verdere ontwikkeling van hypertrofie te voorkomen en het uiterlijk van het litteken te verbeteren. Regelmatige massage van het littekenweefsel kan de soepelheid vergroten en de bloedcirculatie verbeteren. Er zijn ook behandelingen zoals gefractioneerde Co2-lasertherapie die de structuur van het litteken kunnen verbeteren. Daarnaast kan laatstgenoemde methode ook ondersteund worden door professionele behandelingen zoals cryotherapie of corticosteroïdinjecties. Preventieve maatregelen en adequaat langetermijnbeheer zijn daarmee van groot belang bij hypertrofische littekens.

Psychologische Impact

Hypertrofische littekens kunnen verder gaan dan alleen fysieke ongemakken. Voor sommigen heeft het ontwikkelen van deze littekens een directe invloed op hun zelfbeeld en psychologisch welzijn.

Gevoelens van Onzekerheid:

 • Personen kunnen zich meer zelfbewust voelen over hun uiterlijk, vooral als het litteken zichtbaar is of moeilijk te bedekken is.
 • Er kan een vermijding van sociale situaties of activiteiten ontstaan als een manier om zich niet bloot te stellen aan mogelijke stigma’s of blikken van anderen.

Impact op het Dagelijks Leven:

 • Hypertrofische littekens kunnen in sommige gevallen leiden tot psychologische stress.
 • Een veranderd gevoel van esthetiek kan ook van invloed zijn op kledingkeuzes, deelname aan activiteiten en andere dagelijkse beslissingen.

Mogelijke Emotionele Reacties:

 • Mensen met hypertrofische littekens ervaren soms gevoelens van schaamte, verdriet, of angst voor de reacties van anderen.
 • Deze emotionele reacties kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van lage zelfwaardering of zelfs depressieve stoornissen.

Het is belangrijk voor zorgverleners om de psychosociale aspecten van hypertrofische littekens te erkennen en te adresseren. Ondersteunende therapieën en behandelingen kunnen helpen bij het managen van deze impact en bijdragen aan een verbeterde levenskwaliteit voor de betrokkenen.

Recent Onderzoek en Ontwikkelingen

Recent onderzoek naar hypertrofische littekens heeft geleid tot nieuwe inzichten in de behandeling en het beheer ervan. In de Richtlijn Keloïd en littekenhypertrofie staan aanbevelingen die duidelijkheid verschaffen over de verschillen tussen hypertrofische littekens en keloïden. Het recente artikel “6 vragen over de nieuwe richtlijn Keloïd en littekenhypertrofie” belicht enkele van deze belangrijke vragen.

 • Behandelingsmethoden: Adjuvante therapieën na excisie spelen een rol bij de behandeling van hypertrofische littekens. Meer details worden verstrekt in de richtlijnen voor de behandeling van littekenhypertrofie.

 • Diagnostiek: De diagnose van hypertrofische littekens en keloïden wordt gesteld via een medisch onderzoek en anamnese, waarbij de geschiedenis en ontwikkeling van het litteken nauwkeurig worden geanalyseerd. Meer informatie over de anamnese is te vinden op de richtlijnendatabase voor diagnostiek.

 • Follow-up: De follow-up van patiënten met littekenhypertrofie is essentieel om te beoordelen of een behandeling noodzakelijk is en de progressie van de aandoening te monitoren. De richtlijnen voor follow-up geven hierover meer informatie.

Dit onderzoek is belangrijk voor zowel patiënten als zorgprofessionals en draagt bij aan een beter begrip en effectievere aanpak van hypertrofische littekens.